Logo

LES SMARTCITIES

A CATALUNYA

La transformació digital ha arribat als municipis de Catalunya en forma de Smartcity i amb subvencions directes.

Ara és el moment de convertir un municipi en ciutat intel·ligent gràcies a les ajudes que es disposen per la transformació digital de municipis.

A DEVLON l’ajuden en tota la gestió per que la inversió estigui garantitzada.

Coneix tot el que la teva ciutat et té d’explicar?

Millora la mobilitat de la teva ciutat

El comptatge de vehicles i persones permet conèixer els patrons de mobilitat de la ciutat. Amb aquestes dades es poden prendre mesures per evitar la congestió del trànsit, aglomeracions i assegurar l’ús eficient de les carreteres en base a mesures horàries i setmanals.

Genera informes per conèixer l’impacte del transit en el medi ambient

El transit és una de les principals fonts de contaminació urbana. Mitjançant la correlació entre la segmentació i el número de vehicles, dades de qualitat de l’aire i soroll, es genera una caracterització de la ciutat. Aquests 3 eixos permeten controlar l’impacte medi ambiental i agilitzar la presa de decisions.

Situació medi ambiental del municipi en temps real

Conta amb una visualització preconfigurada i personalitzable per la interpretació i anàlisis de dades de forma senzilla i funcional.

Centralitza els consums i la producció energètica de tots els edificis

  • Càlcul del percentatge d’autoconsum (fracció solar).
  • Balanç energètic instantani del consum respecte a la generació FV.
  • Comunicació de anomalies de comportament energètic. Actua per evitar consums innecessaris mitjançant la configuració d’alarmes de comportament energètic horari.

Materials i canals per a la interacció ciutadana

Compartir la informació de la qualitat de l’aire del municipi és recomanable, és un bon exercici de transparència i conscienciació. S’habiliten els mitjans suficients per poder vincular-lo a la web municipal, generar QRs, fins i tot anunciar-lo a panells informatius.

SMART
CLOUD

Plataforma SmartCity

Transformant entorns convencionals,
en entorns intel·ligents.

Sol·licita la teva simulació sense compromís

    Logo

    O truca a un tècnic especialitzat